Peer-reviewed articles in academic journals [in Afrikaans]
1.    "Kwalitatiewe of kwantitatiewe navorsing? 'n Wetenskapsfilosofiese perspek­tief." Acta Academica, 1995.
 
2.   "Resensie-artikel van AA Van Niekerk se Rasionaliteit en relativisme," Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 1994.
 
3.   "Jesus van Nasaret en Jesus van Montreal" - Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, Junie 1993 (mede-outeur saam met GJ Rossouw).
 
4.    "Wetenskap: Ter Wille van Kennis of Wysheid?" - Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Maart 1993.
 
5.   "Wetenskap en Tegnologie in die Laat Middeleeue" - Acta Academica, Maart 1992.
 
6.    "Het die Mens 'n Siel?" in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Desember 1991.
 
7.    "Proefbuisbabas: Eties Geregverdig?" in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 28, Nommer 1, Maart 1988, pp.26-40.
 
8.    "Hick, Evolusie en die Probleem van die Kwaad" in die SA Tydskrif vir Wysbegeerte, 1987, Vol.6,No.4, pp.140-148.
 
9.    "Don Quijote, Christelike Geloof en Natuurwetenskap" in Koers, Jaargang 52, Nommer 3, 1987, pp.295-309.
Home page